Algemeen
Deze acceptatievoorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te creëren over de spelregels die gelden bij het afvoeren van afvalstoffen via ContainerOnline.

Toepassingsgebied
Deze acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op eenieder die afvalstoffen laat afvoeren door ContainerOnline of een door ContainerOnline ingeschakelde partij.

Acceptatie
De opdrachtgever is verplicht om kenbaar te maken indien er afvalstoffen worden aangeboden die niet tot de acceptatiecategorie behoren waarvoor een overeenkomst met ContainerOnline is aangegaan en ten behoeve waarvan de container is geplaatst.

Gebruik van de container
Voor alle typen containers geldt dat de belading tot maximaal 20 cm boven de rand (mits stabiel gevuld) van de container mag komen. De opdrachtgever dient het te ledigen en/of te vervoeren inzamelmiddel op de dag dat deze wordt leeggemaakt en/of opgehaald, gereed te zetten op de openbare weg, of op een goed toegankelijk terrein dat in verbinding staat met de openbare weg, dan wel op een in overleg vastgestelde plaats die goed en kosteloos bereikbaar is voor personeel en materieel van ContainerOnline. Op de ledigingdag dient een eventueel aanwezig slot verwijderd te zijn aangezien de container anders niet geledigd kan worden. Een eventuele extra lediging komt voor rekening van de opdrachtgever.

Inzameling afvalstoffen.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
(klein) Gevaarlijke afvalstoffen, medisch afval, asbesthoudende stoffen, giftige afvalstoffen, radioactief afval, plantaardige en dierlijke oliën en vetten, slachtafval, PVC, wit-en bruingoed, (auto)banden, bagger, bielzen, afgewerkte olie, afgedankte apparatuur en afvalstoffen die ozonafbrekende of gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

Bouw- en sloopafval
Onder de noemer bouw- en sloopafval worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Grofvuil, puin, beton, stenen, gips, hout, metalen, papier/karton, plastics, kunststoffen, huisraad.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Gevaarlijk afval zoals kitkokers, verfblikken, accu’s, olie of tlbuizen, asbest of asbestgelijkend materiaal, organisch afval, afval vallende onder de destructiewet, huishoudelijk afval, dakafval (bitumineus en teerhoudend), stoffen die met water, lucht of andere afvalstoffen een explosieve reactie kunnen aangaan, los grond of zand (alleen aanhangend toegestaan).

A-Hout
Onder de noemer A-hout worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Ongeverfd volhout zoals balken en pallets, vrij van verontreinigingen zoals plastic, cementresten, papier e.d. Het hout mag spijkers en schroeven bevatten. Beslag en bouten dikker dan 10mm dienen worden te verwijderd.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier, metalen, golfplaat, kunststoffen, glas, grove vezelplaat, spaanplaat, triplex, multiplex, hardboard, zachtboard, rooi- en snoeihout, hout afkomstig van brandschade, spoorbielzen, geïmpregneerd of anderzijds verduurzaamd hout, chemisch verontreinigd materiaal, Rottend of schimmelend hout, asbest– of asbestgelijkend materiaal.

B-Hout
Onder de noemer B-hout worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Geschilderd of onbeschilderd hout, deuren, kozijnen, geperst hout, Spaanplaat al of niet geplastificeerd, hard- en zachtboard, gebruikte houten meubelen zonder bekleding (geen riet – of rotan meubelen). Het hout mag spijkers en schroeven bevatten. Beslag en bouten dikker dan 10mm dienen worden te verwijderd.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Kunststoffen, textiel, zand, puin, grond, dakbedekking; papier en karton, Vezelplaat met cementspecie, geïmpregneerd hout, geïmpregneerde bielzen, rooi en snoeihout, wortels en stronken, hout afkomstig van brandschade, metaaldelen groter dan 200x100x5 mm en anti-magnetische metalen, chemisch verontreinigd materiaal, Rottend of schimmelend hout, asbest– of asbestgelijkend materiaal.

C-Hout
Onder de noemer C-hout worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Spoorbielzen (ontdaan van metalen platen en bouten), geïmpregneerd of anderzijds verduurzaamd hout, grove vezelplaat

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier, metalen, golfplaat, kunststoffen, glas, rooi- en snoeihout, hout afkomstig van brandschade, chemisch verontreinigd materiaal, rottend of schimmelend hout, asbest– of asbestgelijkend materiaal

Schoon puin
Onder de noemer schoon puin worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Betonpuin, metselpuin, bestratingspuin met maximaal 10% zand , uitgehard restbeton en metselspecie, wandtegels, vloertegels, stenen, straatklinkers, grindtegels, betontegels, dakpannen, gewapend beton(met ijzer).

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Gipsproducten, puin met roet of asbest, stukwerkpuin, gasbeton, asfaltbeton, plastic, papier, hout, zandvervuiling (mag maximaal 10% zijn)

Gips
Onder de noemer Gips worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Alle soorten gips en cellenbeton, gips en cellenbeton mogen gemengd worden aangeleverd.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
hout, houtvezelplaten, geperste stroplaten, isolatiemateriaal, grond, zand, bagger, steen- of betonpuin, behang, vinylresten, stucwerk en/of geplastificeerde spaanplaat, dakafval of resten geplakt dakleer, nat gips, asbest of asbestgelijkend materiaal

Dakafval
Onder de noemer dakafval worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
dakgrind, dakleer, teerhoudend en bitumeus aanklevend materiaal (isolatie), 10% hout en overig sloopafval

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Puin, hout, metalen, kunststoffen, glas, textiel, gevaarlijk afval, asbest of asbestgelijkend materiaal

Groenafval
Onder de noemer groenafval worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Takken, snoeiafval, tuinafval, struiken, groenafval, gras, riet, maaisel, bamboe, bladeren, graszoden met maximaal 5 cm grond en maximaal 25% van de totale inhoud.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
Alles wat niet composteert zoals: boomstronken, hout, puin, papier, plastics, verpakkingen, ijzer, aanhangende vervuilde grond en zand, vervuild plantsoenafval, Japanse duizendknoop.

Tuinafval
Onder de noemer tuinafval worden de volgende afvalstoffen bedoeld:
Groenafval, snoeiafval, hout, puin, bouw- en sloopafval, kunststof en houten tuinmeubels, metaal, huisraad en graszoden met maximaal 5 cm grond en maximaal 10% van de totale inhoud.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd: 
Asbesthoudend of asbestgelijkend materiaal, golfplaten, autobanden, dakafval– dakleer, bitumen, dakgrind met aanklevend materiaal, gevaarlijk afval, klein chemisch afval, elektrische apparaten, accu’s (bijtende of irriterende stoffen), organisch afval, Japanse duizendknoop, restafval/huisafval, grond/veegvuil.

Grond
Onder de noemer grond worden de volgende afvalstoffen bedoeld:

Zand, aarde, grond, klei, kort gemaaide graszoden. Alles zonder vervuiling.

De volgende afvalstoffen worden niet geaccepteerd:
puin, asbest of asbestgelijkend materiaal, Japanse duizendknoop, overige afvalstoffen zoals plastic, papier, hout e.d.