Grond laten afvoeren? Lees dit dan even goed door. Sinds kort is er namelijk wat veranderd in de wetgeving, waardoor grond niet zomaar meer geaccepteerd wordt.

Op 8 juli 2019 is het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ in werking getreden. Dit betekent dat naast de standaard schoongrondverklaring, de grond nu ook op PFAS-verbindingen (PFAS, PFOA en GenX) getest moet worden. Dit heeft grote invloed op de huidige grondverwerking en maakt het afvoeren van grondcontainers steeds moeilijker.

Wat is PFAS?

PFAS zijn stoffen zoals PFOS, PFOA en GenX, die van nature niet in het milieu voorkomen. Deze stoffen worden onder andere gebruikt in kleding, cosmetica, pannen, verf en blusschuim. Het is brandwerend en vrijwel onverwoestbaar. Omdat ze niet biologisch afbreekbaar zijn komen ze in het milieu terecht. Vooral in de grond en in het water, wat volgens onderzoekers schadelijke gevolgen kan hebben. Wat deze gevolgen precies zijn is nog onduidelijk, maar volgens hoogleraar toxicologie Martin van den Berg zou het onder meer zorgen voor een verminderde werking van kindervaccinaties.

Waarom kan er (vrijwel) geen grond meer worden afgevoerd?

Door de nieuwe regels moet iedereen die vanaf afgelopen 8 juli grond verplaatst, eerst onderzoek doen naar de aanwezigheid van deze PFAS-stoffen. Verwerkingsbedrijven nemen op dit moment dus geen grond, baggerspecie en funderingsmaterialen meer aan waar mogelijk deze stoffen in aanwezig kunnen zijn. De enige manier om je grond af te laten voeren is door zelf een analyse te laten uitvoeren.

Hoe kom ik aan een PFAS verklaring?

De grondanalyse kan in een laboratorium worden uitgevoerd. Op dit moment is er echter een groot gebrek aan laboratoria waar dit specifieke onderzoek kan worden  uitgevoerd. Hierdoor lopen veel bouwprojecten vertraging op.

Veel grond om af te voeren? Neem contact op met onze klantenservice en wij adviseren u over de PFAS verklaring.