Planten, takken, struiken snoeiafval; dit valt allemaal onder groenafval. Een goed te recyclen afvalsoort, omdat het gecomposteerd wordt. 

Om groenafval te composteren is het van belang dat het gescheiden wordt ingezameld en dat er alleen afvalstoffen worden ingegooid die er daadwerkelijk in mogen.

Groenafval is geen tuinafval

Groenafval en tuinafval wordt vaak door elkaar gehaald, maar tuinafval mag meestal niet in de groencontainer. Tuinafval is namelijk al het afval uit de tuin, zoals groen, maar ook bestrating, schutting, grond en oude graszoden. Dit afval kan niet gecomposteerd worden en moet dus in een gemengd tuinafval container worden afgevoerd.

Dit valt onder groenafval

Onder groenafval valt het afval afkomstig uit de tuin of een plantsoen. In de groenafvalcontainer kan snoeiwerk en beplanting worden afgevoerd. Aanhangend grond mag er in, maar wel in beperkte mate. In een groenafvalcontainer mag het volgende worden ingezameld; takken, snoeiafval, moestuin afval, struiken, gras, riet, bamboe, blad en aanhangend grond.

Dit mag er niet in: graszoden, boomstronken, de Japanse duizendknoop, hout, papier/karton, plastic, vervuilde grond, organisch afval en gevaarlijk afval. Bomen en dikke takken mogen niet in zijn geheel in de container. Wanneer het in kleine stukjes is gehakt of versnipperd is met een houtversnipperaar, mag het wel. Op deze manier wordt de afbreektijd van het materiaal namelijk gelijk aan het andere groenafval.

Recycling van groenafval

Groenafval wordt na inzameling niet meer na gesorteerd. Al het afval uit de container wordt direct gestort op de composthoop. Het is daarom belangrijk dat er geen afvalsoorten tussen zitten die niet biologisch afgebroken kunnen worden. Het afval wordt gecomposteerd.

Wat is composteren?

Composteren is een rottingsproces. Met de juiste tempratuur (tot 70°C), vochtigheid en zuurstof wordt er een organisch proces in gang gezet. Eerst wordt het plantaardig materiaal opgebroken door schimmels en bacteriën. Hierbij wordt zuurstof gebruikt en komt er koolstofdioxide water en warmte vrij. Wormen en andere kleine dieren helpen in het afbraakproces. Uiteindelijk blijft er compost over. Een vruchtbare substantie vol voedingstoffen dat ingezet wordt als bodemverbeteraar in tuin- en akkerbouw.

Het compostproces werkt niet wanneer er teveel zand of (niet vruchtbare) grond wordt vermengd met het groenafval. Hierdoor mag er geen losse grond in de groencontainer. Kleine hoeveelheden kunnen wel worden vermengd.

 

Big Bag (1m3)

€ 119,00

 
 

3m3 groencontainer

€ 169,00 / 4 weken

 
 
 

6m3 groencontainer

€ 199,00 / 4 weken

 
 

6m3 gem. tuinafval

€ 389,00 / 4 weken